2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με κωδικό ΟΠΣ 5070042 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Νότιο Αιγαίο 2014-2020
Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν.-ΚΥ ΝΑΞΟΥ με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19
Τίτλος Πράξης: Ενίσχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ TΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ TΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ...