2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

16. 3η ορθή επαναληψη προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/3/2023

Κατεβάστε εδώ...
15. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ Νάξου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/3/2023

Κατεβάστε εδώ...
14. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/9/2021

Κατεβάστε εδώ...
13. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/2/2021

Κατεβάστε εδώ...
12. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν-Κ.Υ. Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/9/2020

Κατεβάστε εδώ...
11. Προκήρυξη για πρόσληψη εποχικού προσωπικού στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/3/2020

Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση... Κατεβάστε εδώ το παράρτημα... Κατεβάστε εδώ την αίτηση ...
10. Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας κλάδου ΕΣΥ επί θητεία στο ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/2/2020

Κατεβάστε εδώ...
9. Ορθή επανάληψη προκήρυξης θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/5/2018

Κατεβάστε εδώ...
8. Προκήρυξη θέσεων εποχικού προσωπικού για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/2/2019

Κατεβάστε εδώ την προκήρυξη... Κατεβάστε εδώ την ανακοίνωση ... Κατεβάστε εδώ την αίτηση ...
7. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ καρδιολογίας και παθολογίας επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/4/2018

Κατεβάστε εδώ...
6. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ επί θητεία για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/3/2018

Κατεβάστε εδώ...
5. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου Παιδιατρικής και Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ΕΣΥ για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/7/2017

Κατεβάστε εδώ...
4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ1/2017 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΕΠ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ...
3. Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ για το ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/3/2017

Κατεβάστε εδώ...
2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΓΝ-ΚΥ Νάξου
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (1)...
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)...
1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/5/2016

Κατεβάστε εδώ...