2η Υ.ΠΕ. ΠΕΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΟΠΣΥ "ΔΗΛΟΣ"

Δημιουργία Περιφερειακού Δικτύου Υγείας "ΔΗΛΟΣ" στις Κυκλάδες (Α' Φάση)

Tο έργο ΔΗΛΟΣ έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία μίας ολοκληρωμένης υποδομής για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) των Κυκλάδων.

Tο ΟΠΣΥ των Κυκλάδων θα επιτρέψει: Τα βασικά οφέλη για τον πολίτη από την υλοποίηση του ΟΠΣΥ είναι τα εξής: Τα βασικά μέρη του έργου είναι: Οι δυνατότητες μελλοντικής επεκτασιμότητας του συστήματος:

Το έργο ΔΗΛΟΣ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, ξεκίνησε τον Μάιο του 2005 και έχει μπει σε πλήρη παραγωγική λειτουργία από τον Δεκέμβριο του 2007.